Gyógyvíz1 Gyógyvíz2 Gyógyvíz3 A Gyógyvíz4 Gyógyvíz5 Gyógyvíz6
Gyógyvíz7 Gyógyvíz8

GYÓGYVÍZ

Gyógyvíz9 Gyógyvíz10
Gyógyvíz1Gyógyvíz2Gyógyvíz3Gyógyvíz4Gyógyvíz5Gyógyvíz6Gyógyvíz7

Mit nevezünk ÁSVÁNYVÍZnek?

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 2. számú melléklet I. pontja szerint:

1. Természetes ásványvíz (a továbbiakban: ásványvíz), amely a) természetesen vagy védelmi intézkedésekkel védett, felszín alatti vízadó rétegből származik,
b) eredeténél fogva tiszta,
c) az adott felhasználási formában mikrobiológiai és kémiai szempontból az emberi egészségre ártalmatlan,
d) összetétele, oldott szilárd ásványianyag-tartalma a víznyerő helyen - a természetes ingadozás határain belül - közel állandó, és e) oldott összes ásványianyag-tartalma literenként legalább 1000 mg,
    vagy az oldott összes szilárd ásványianyag-tartalma 500-1000 mg/l között van
    és tartalmazza az alább felsorolt aktív biológiai anyagok valamelyikét
ea) külsőleg történő felhasználásban: Litium-ion legalább 5 mg/l
Szulfid-ion vagy titrálható kén legalább 1 mg/l
Bromid-ion legalább 5 mg/l
Jodid-ion legalább 1 mg/l
Metakovasav legalább 50 mg/l
Radon-aktivitás legalább 37 Bq/l
Szabad szén-dioxid legalább 1000 mg/l
eb) belsőleg történő felhasználásban: Nátrium-ion kevesebb 200 mg/l-nél
Magnézium-ion legalább 20 mg/l
Kálcium-ion legalább 60 mg/l
Fluorid-ion 0,8-1,2 mg/l
Szabad széndioxid legalább 1000 mg/l.
Nem tekinthető ásványvíznek a víz - abban az esetben sem,
ha egyébként megfelelne az a)-e) pontokban foglalt követelményeknek -, ha
- közösségi ivóvízellátó hálózatról nyerik, vagy
- eltérő kémiai jellegű és összetételű vizek elegyítésével nyerik, vagy
- összetétele emberi beavatkozás során alakult ki (pl. bányavíz).
2. Az elismert ásványvíz elnevezés használatának engedélyezése szempontjából: a) Külsőleg történő (fürdővízkénti) felhasználásban elismert ásványvíz az a víz, amely megfelel az 1. pontban foglalt feltételeknek. b) Belsőleg történő (ivási, palackozási, inhalálási célú) felhasználásban elismert ásványvíz az a víz, amely ba) az 1. pontban foglalt feltételeknek megfelel, és
bb) biológiai vízigény teljes vagy részleges kielégítésére - előírásai szerint - korlátozás nélkül vagy korlátozással (fogyasztási előírások betartása mellett), alkalmas.
Korlátozás nélkül fogyasztható az az ásványvíz, amely az ásványi anyagokat emberi szervezet számára optimális
vagy közel optimális koncentrációban tartalmazza,
és így a biológiai vízigény teljes vagy részleges kielégítésére egyaránt alkalmas.
Korlátozással fogyasztható az az ásványvíz, amely ásványi anyagokat és/vagy biológiai aktív természetes anyagokat olyan mennyiségben tartalmaz, hogy annak fogyasztása kisebb mennyiségben előnyös, de nagyobb mennyiségben nem kívánatos lehet és ezért fogyasztását korlátozni szükséges.
3. Belsőleg (ivásra, inhalálásra, palackozási célra) az az elismert ásványvíz használható fel, a) amely az elnevezési engedélye szerint belsőleg történő felhasználásra alkalmas,
b) amelyet fizikai úton történő vas és/vagy mangántalanítás és/vagy gáztalanításon túl
más kezelésnek nem vetettek alá,
c) amelyhez szén-dioxidon kívül semmilyen más anyagot nem adtak hozzá,
d) amely a víznyerőhelyről a palackozó üzembe zárt rendszerben (csővezetéken) úgy érkezik,
hogy ez alatt nem veszít eredeti tulajdonságaiból (az esetleges gáztalanítás hatását kivéve)
összetétele nem változik és mikrobiológiai szempontból nem szennyeződik.
Az elismert ásványvíz palackozására egyebekben az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
4. Az elismert ásványvíz külsőleg történő (fürdővízkénti) felhasználásánál a fürdési hőmérséklet beállításakor
és a vízkezelési technológiák megválasztásakor olyan eljárást kell alkalmazni,
amelyek a víz biológiai aktív alkotórészeit a legkevésbé károsítja.

[Gyógyvizek] [Belső] [Külső] [Külső és Belső] [Belső is] [Belső+is] [Belső házhoz] [Közkifolyó] [Közkifolyó is] [Csak közkifolyó] [Forrás] [Gyógytó] [Kádfürdő] [Gyógyfürdő] [Műemlék Gyógyfürdő] [Gyógyfürdő üzemen kívül] [Gyógyvizű fürdő] [Gyógykórház] [Nappali kórház] [Gyógyfürdőkórház] [Gyógykórház beutaló nélkül] [Gyógyszálló] [Gyógyviz+gyógyfürdő+gyógyszálló] [Palackozott] [Kristály] [Megosztott] [Intézmény] [Engedély] [Engedély éve] [Honlapfotó]
[Kezdőlap] [Tartalom] [Impresszum]© Keller János
20 / 9 22 69 55
Magyarország érmes borai

Jó Föld

www.italipar.hu